פרסומים במדעי
    החברה והחינוך
 כלי מחקר
כניסה למשתמשים רשומים
כניסה למשתמשים חדשים
          עזרה
 מאגר מידע הכולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של עשרות אלפי פרסומים ומחקרים העוסקים בחינוך ובמדעי החברה,
  שנכתבו בידי חוקרים ישראלים ופורסמו בארץ ובחו"ל. זהו המאגר היחיד בארץ שבו לכל פריט תיאור ביבליוגרפי מלא
  ותקציר בעברית. במאגר נאסף מידע על ספרים, מאמרים, דוחות מחקר ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי בעברית ובאנגלית
  בתחומים: חינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, רווחה, לימודי עבודה, דמוגרפיה, קרימינולוגיה, תקשורת, מינהל ומדע המדינה.
 מאגר מידע הכולל מידע על כלי מחקר ששימשו מחקרים שנערכו בארץ בתחומי החינוך והחברה. נכללים בו כלים ,
  כמו שאלונים מבחנים וסולמות. בתיאור של כל כלי במאגר מפורטים בין השאר
  תנאי העברת הכלי ונתונים על תוקף ומהימנות, כפי שהופיעו במחקרים ובאחריות המחברים.
שימו לב!
אין צורך לשלם עבור החיפוש אם הנכם תלמידים במוסדות המחוברים למאגרי מכון סאלד.
לבירור, אנא פנה לספרנים בספרייתך